Adres Stowarzyszenia:

05-822 Milanówek,

ul. Kochanowskiego 9,

tel.kontaktowy: 695 175 161,  022 724 72 90,

nr. rachunku bankowego: 65 2130 0004 2001 0500 3041 0001

e-mail: kuzniamilanowska@gmail.com