Dr. Piotr Klimas - ginekolog położnik, rezydent szpitala Św. Rodziny w Warszawie. Odbywał staże w USA, Kanadzie, Irlandii, pierwszy lekarz NaProTECHNOLOGY w Polsce. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia, we wtorek, o godzinie 18.30.  Uwaga : zmiana miejsca - wykład odbędzie się w Szkole Podstawowej nr.2 przy ul. Literackiej 20 w Milanówku.

Natural Procreative Technology, skrót NaProTECHNOLOGY, to nowy system zajmujący się zdrowiem kobiet, który monitoruje i stara się podtrzymać zdrowie prokreacyjne i ginekologiczne kobiet. Opiera się na leczeniu farmakologicznym i zastosowaniu najnowocześniejszej, bardzo precyzyjnej techniki chirurgicznej, oraz na dokładnej obserwacji naturalnego cyklu owulacyjnego kobiety. Metoda ta jest skuteczna w 50 - 75%  i na ogół trwale przywraca zdolność prokreacyjną kobiety. NaProTechnology to system wspierający naturalną możliwość poczęcia dziecka, bez sztucznego pozaustrojowego zapłodnienia i bez tworzenia zapasowych zarodków ludzkich. Jest więc metodą nie naruszającą godności człowieka.