Jako mieszkanki Milanówka bezpośrednio zainteresowane bieżącymi sprawami miasta, postanowiłyśmy zabrać głos w dyskusji nad sposobem dalszego użytkowania zespołu willowo-parkowego „Turczynek” poprzez zorganizowanie spotkania przybliżającego jeden z projektów zagospodarowania w/w.

Doceniając zalety  projektu zaprezentowanego przez przedstawicieli Szkoły Biznesu Uniwersytetu Nawarry, tj. IESE Business School, na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2009 r., zaprosiłyśmy ponownie panów Louisa  Brusa oraz Zbigniewa Mindę,  aby zapoznać mieszkańców Milanówka z projektem. Liczymy również na określenie konkretnych korzyści dla Milanówka płynących z posiadania na swoim terenie tak prestiżowej międzynarodowej uczelni ekonomicznej.

„Co dalej z Turczynkiem – Szkoła Biznesu IESE”
19 marca br., piątek, godz. 18.30
sala Urzędu Stanu Cywilnego w Milanówku, ul. Kościuszki 45
Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Chcemy, żeby wszyscy Państwo mieli możliwość dokładnego zapoznania się z koncepcją przez nas popieraną, dlatego serdecznie zapraszamy na w/w spotkanie.