SZYKUJCIE SIĘ NA BAL !

Bal Niepodległości organizowany przez Kuźnię Milanowską to już tradycja!  W tym roku po raz ósmy będziemy się bawić w duchu patriotycznym.  Zwyczaj bali niepodległościowych ma w Polsce dziewięćdziesięcioletnią historię .  Początkowo wyrażał radość z odzyskania wolności.  Był zarazem okazją do zbiórki pieniędzy potrzebnych do odbudowy Ojczyzny.  Kuźnia Milanowska również podtrzymuje ten zwyczaj. Przez kilka lat pieniądze z aukcji pamiątek narodowych prowadzonych podczas balu przeznaczane były na wsparcie najuboższych rodzin z Milanówka.  W ubiegłym roku Kuźnia zdecydowała się objąć opieką poszkodowane rodziny z terenów dotkniętych powodzią.  Celem charytatywnym tegorocznego balu będzie wsparcie rozwoju i działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu powstałej w Pruszkowie.   Jak co roku organizatorzy  balu przewidzieli wiele atrakcji.  Będzie uroczysty toast, pięknie odtańczony pod okiem wodzireja polonez, wspólny śpiew pieśni patriotycznych i,  jak co roku, dużo dobrej zabawy. Planowana jest również niezwykła niespodzianka!

VIII Bal Niepodległości odbędzie się 10 listopada 2011 roku, w Pałacyku Otrębusy.   Można już rezerwować bilety!   Serdecznie zapraszamy!