Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska

zarejestrowane 18 września 2002 roku,
promujące podstawy i wartości zgodne z nauką Kościoła Katolickiego,
stawia sobie za cel:

  • Propagowanie znaczenia i wartości rodziny
  • Wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej
  • Ukazanie celowości wychowania młodego pokolenia
    w duchu patriotyzmu i otwarcia na świat
  • Działanie na rzez Milanówka w zakresie kultywowania lokalnych tradycji
    oraz dla wspierania rozwoju oświaty, poprawy warunków wypoczynku i rekreacji w mieście
  • Działanie na rzecz integracji europejskiej

 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje organizując wykłady, pogadanki, warsztaty, spotkania oraz bezpośrednią pomoc potrzebującum.

 

 

5 czerwca 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na którym powołano Zarząd w składzie:

Prezes:           Honorata Kuraszkiewicz

Wiceprezes:  Agnieszka Kamińska

Sekretarz:       Elżbieta Wagner

Skarbnik:        Magdalena Duwell

Członek Zarządu:  Elżbieta Karczewska