Dostęp do panelu

Aby cokolwiek edytować należy najpierw przejść do panelu klikając w plusik w prawym dolnym rogu ekranu.
Po zalogowaniu menu zmieni się udostępniając kolejne panele.

Panel Artykuły

Domyślnie otwiera się panel główny - Artykuły - w nim spis wszystkich artykułów i opis aktualnie wskazanego. Przy opisie są przyciski umożliwiające różne działania na wskazanym artykule. W spisie artykuł wskazany oznaczony jest strzałką.

Wszystkie artykuły ułożone są w widocznym drzewie. Kliknięcie na któryś tytuł spowoduje wskazanie artykułu - zobaczymy jego opis i przyciski do działań na nim. Podartykuły można zobaczyć rozwijając drzewo przez kliknięcie na plus.

Artykuły specjalne, których zawartość generowana jest automatycznie, oznaczone są kółkiem zębatym; nie można ich edytować ani usuwać. Jeśli do artykułu dołączona jest galeria, widoczna jest dodatkowa ikonka. Pliki i obrazki dołączone do artykułów też umieszczone są w drzewie, ale w tym panelu są ukryte.

Inne panele

Panel Aktualności opiszę w osobnym artykule.
W Menu można dowolnie zmieniać pozycje menu widocznego odwiedzającym.
W panelu Autorzy można m.in. dodać nowe konto autora, ustawić imiona i nazwiska, ...
W Logu autorów widać ostatnio wykonane zmiany.
W panelu Ustawienia można zmienić różne pojedyncze właściwości, np. motto.