Niezwykły milanowski eksperyment, który rozprzestrzenił się na obszar niemal całej międzywojennej Polski, czyli Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza, zafascynował panie z Kuźni Milanowskiej na tyle, że postanowiły uhonorować pamięć pionierów jedwabnictwa w naszym kraju - rodzeństwa Witaczków. Stąd właśnie pomysł wystawy prezentującej całą gamę wyrobów jedwabnych powstałych w milanowskiej fabryce. Eksponaty zostały pozyskane głównie od mieszkańców Milanówka z ich prywatnych kolekcji. Wiele pochodzi od byłych pracowników fabryki. Część eksponatów przekazał obecny Prezes Spółki Jedwab Polski pan Jerzy Dmochowski. Pomysł na ich ekspozycję został wypracowany przez panie z Kuźni, a okoliczności prezentacji - I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu - wydają się najbardziej odpowiednie. Również miejsce wystawy nie jest przypadkowe. Odbywa się ona w budynku niegdysiejszej CDSJ, w którym dziś działa Gimnazjum Społeczne MTE.

Aranżacja wystawy nawiązuje do przedwojennych, eleganckich sklepów firmowych, których w Polsce było kilka, m.in. w Warszawie na ulicy Traugutta i w Olsztynie.

Nie sposób na takiej wystawie pokazać ogromu twórczości i produktów wychodzących spod rąk pracowników Zakładów na przestrzeni blisko 90-u lat. Nasze działania skoncentrowały się  więc głównie na malarni i dziale tkackim. Pokazujemy najwięcej eksponatów i prezentujemy sylwetki pracownic związanych z tymi działami. Trudno było nie zafascynować się tkaninami historycznymi, których wartość potwierdzają certyfikaty. Proces powstawania żakardów był tak skomplikowany, że wzbudziłby uznanie niejednego informatyka. Precyzja i bogactwo wzorów przewyższają wiele tkanin wytwarzanych współcześnie na maszynach sterowanych komputerowo.

W trakcie poznawania malarek z Zakładów  zauważyłyśmy nie tylko ich umiejętności, ale także wrażliwą, artystyczną duszę, która przejawiała się we wszystkich aspektach ich życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten społeczny projekt, szczególnie osobom, które podzieliły się rodzinnymi zbiorami i pamiątkami. Cenny był czas Państwa poświęcony na rozmowy z nami i przybliżenie szczegółów z życia z fabryki.  Wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Gimnazjum Społecznego MTE za udostępnienie siedziby szkoły oraz firmie Kader za wypożyczenie stylowych mebli.

Państwa dobra wola umożliwiła realizację całego przedsięwzięcia i dała nadzieję na dalszą współpracę.

Zapraszamy Państwa do zanurzenia się w czasach, kiedy Milanówek znany był z produkcji jedwabiu słynnego w całej Polsce.

Kuźnia Milanowska rozpoczęła swoją działalność ponad 10 lat temu. Stowarzyszenie promuje postawy i wartości zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Propaguje znaczenie i wartość rodziny, wspiera rodziców w ich roli wychowawczej, ukazuje celowość wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i otwarcia na świat. Wielu z Państwa Kuźnia kojarzy się z listopadowymi Balami Niepodległości, przywracającymi formułę radosnej celebracji tego narodowego święta. Stowarzyszenie jest również organizatorem wykładów, koncertów i warsztatów. Działa na rzecz Milanówka w zakresie kultywowania lokalnych tradycji. Wystawa poświęcona milanowskiemu jedwabiowi doskonale realizuje to zadanie i stanowi niebagatelny wkład w promocję naszego miasta.

Fotograficzna relacja z wystawy: