Ks. Franciszek Blachnicki - Człowiek, który się nie bał - pod takim tytułem w dniu 14 czerwca odbył się ostatni wykład z serii 10-ciu świętych na X-ciolecie Kuźni. Wykład wygłosiła pani Dorota Seweryn, wieloletnia współpracowniczka ojca Blachnickiego. Bardzo barwnie opowiedziała niezwykłe dzieje jego życia.

Urodził się na Śląsku w 1921 r. w wielodzietniej polskiej rodzinie. Kilkakrotnie ocalony od prawie pewnej śmierci (we wczesnym  dzieciństwie dwukrotnie a później w czasie wojny w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i w więzieniu niemieckim). Niezwykle patriotyczny - zawsze chciał być kimś wielkim, aby móc wiele zrobić dla Polski. W czasie pobytu w więzieniu, jako skazany na śmierć i oczekujący wykonania wyroku przeżył największe wydarzenie w całym swoim życiu - nagłe, cudowne nawrócenie na wiarę w Chrystusa i osobiste przyjęcie Go jako Zbawiciela i Pana. Wówczas też oddał całe swoje życie Chrystusowi i postanowił zostać księdzem katolickim. Po wojnie również prześladowany przez komunistów za zajmowanie się młodzieżą i umacnianie jej w wierze.

Znamy go głównie jako twórcę ruchu Swiatło- Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz założyciela Kościoła Domowego.

Kościół domowy, Ruch Światło- Życie rozrosły się bardzo i można je spotkać prawie we wszystkich parafiach w Polsce. Również przy naszej parafii istnieją kręgi Kościoła Domowego.

Aby móc się z kimś zaprzyjaźnić trzeba go poznać. Dziesięciu świętych poznanych dzięki Kuźni Milanowskiej możemy teraz zaliczyć do naszych przyjaciół i powierzać im swoje tajemnice, troski prosić ich o  pomoc. Mogą też stać się dla nas wzorem jak żyć aby życia nie zmarnować.

JoannaPiliszek

 

x_franciszek

plak_franciszek