W cyklu 10-ciu świętych na X- ciolecie Kuźni Milanowskiej 17-go mają odbyło się kolejne spotkanie – tym razem ze świętą kobietą, żoną i matką Joanną Beretta Molla.Wykład księdza Piotra Gąsiora zatytułowany: Małżeństwo - jak kochać wiecznie był poprzedzony listami małżonków Molla czytanymi przez znanych warszawskich aktorów: Ewę Grzelak i Zbigniewa Dziducha.

Temat wykładu jest niezwykle aktualny w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele małżenstw boryka się z problemem trwałości ich związku. Ksiądz Piotr na podstawie życia św. Joanny przedstawił w kilku punktach zwięzłą i niezawodną receptę na wieczny i szczęśliwy związek małżeński.

Po pierwsze słowo rozwód nie powinno pojawiać się nawet w myślach małżonków. Dopuszczenie myśli o rozwodzie porównał do pozostawienia maleńkiej szczeliny przy budowie tamy - wiadomo, że z biegiem lat woda zniszczy taką tamę.
Poza tym miłość nie może się znudzić i musi być płodna – w dzieciach albo duchowo przez czynienie dobra dla innych.
W końcu miłość będzie wieczna jeśli uchwyci się Pana Boga – tu na ziemi w sakramentach.

Następnie goście z Krakowa, Panstwo Elżbieta i Leszek Sowowie dali świadectwo swojej przyjaźni (duchowej) ze świetą. Pan Leszek wyznał, że każdy mąż chciałby mieć taką żonę jak św. Joanna, ale przyznał również, że sam dzięki tej świętej stara się być lepszym, bardziej czułym i kochającym mężem. Pani Elżbieta zwróciła szczegółną uwagę na wagę odpoczynku w życiu rodzinnym.

Święta Joanna, zwykła żona, matka, lekarka, kobieta nowoczesna, radosna, ciesząca się życiem zapewnia nas, że i my możemy być święci- wystarczy chcieć.

Joanna Piliszek

x_joanna

plask_joanna