7XII odbył się kolejny wykład z cyklu „ Dziesięciu świętych na 10-cio lecie Kuźni Milanowskiej”. Wykład pt. „Bł. Jan Paweł II- życie  - dar dany i zadany” poprowadziła dr. Wanda Półtawska.

Wychodząc od personalizmu papieża pani doktor opowiedziała o tym, jak Jan Paweł II traktował człowieka. Jak kochał każdego człowieka ze względu na to, że jest on stworzeniem bożym. Człowiek otrzymał wielki dar od Boga- swoje życie oraz piękny świat. Wszystko co Bóg stworzył jest doskonałe. Wraz z tymi darami otrzymaliśmy zadania. Zadania te dotyczą świata ( żeby go nie niszczyć), nas samych ( świadomie dążyć do świętości), innych ludzi ( żeby ich kochać prawdziwie) i Boga Stwórcy ( okazywać Bogu wdzięczność za dary).

Pani doktor przypomniała naukę papieża na temat płciowości. Człowiek rodzi się albo mężczyzną, albo kobietą. Odmienność płciowa dotyczy całego człowieka („od włosów  aż po pięty”). Wszelkie próby zmieniania płci są nonsensem.

Na koniec odpowiadając na pytania z sali, dr. Półtawska wyjaśniła, na czym polega zło antykoncepcji i zapłodnienia in vitro. Człowiek, dzięki darowi płodności może skierować ku sobie komórki rozrodcze ( plemniki ku komórce jajowej) jednak samo ich połączenie jest już wynikiem działania sił natury- danych przez Stwórcę. Jeśli człowiek chce dokonywać manipulacji przy poczęciu życia ludzkiego to- wg słów Jana Pawła II-  popełnia grzech Lucyfera, tzn odrzuca Boga Stwórcę i zajmuje jego miejsce. Jest to grzech przeciw I przykazaniu. Jan Paweł II powiedział, że jest to grzech wołający o pomstę do Nieba.

Pani doktor opowiedziała również o tym, jak papież kochał i cenił ludzi chorych oraz jakim skarbem są chorzy ( a szczególnie upośledzeni umysłowo) dla rodziny, dla społeczeństwa i dla Kościoła. Są najlepszymi nauczycielami miłości i mają otwarte konto u Boga.

Cały wykład był ubarwiony wieloma ciekawymi anegdotami z 60-cio letniej praktyki pani doktor w poradni małżeńskiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni dr. Półtawskiej, że, pomimo złego stanu zdrowia,  zechciała przyjechać do Milanówka.

x_janpawel

plak_janpawel