WSPOMNIENIA PISANE JEDWABIEM

 

Niezwykły milanowski eksperyment, który rozprzestrzenił się na obszar niemal całej międzywojennej
Polski, czyli Centralna Doświadczalna Stacja Jedwabnicza, zafascynował panie z Kuźni Milanowskiej na tyle,
że postanowiły uhonorować pamięć pionierów jedwabnictwa w naszym kraju - rodzeństwa Witaczków.
Stąd właśnie pomysł wystawy prezentującej całą gamę wyrobów jedwabnych powstałych w milanowskiej fabryce.
Eksponaty zostały pozyskane głównie od mieszkańców Milanówka z ich prywatnych kolekcji. Wiele pochodzi
od byłych pracowników fabryki. Część eksponatów przekazał obecny Prezes Spółki Jedwab Polski
pan Jerzy Dmochowski. Pomysł na ich ekspozycję został wypracowany przez panie z Kuźni, a okoliczności
prezentacji - I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu - wydają się najbardziej odpowiednie.
Również miejsce wystawy nie jest przypadkowe. Odbywa się ona w budynku niegdysiejszej CDSJ, w którym dziś
działa Gimnazjum Społeczne MTE.

Aranżacja wystawy nawiązuje do przedwojennych, eleganckich sklepów firmowych, których w Polsce było kilka,
m.in. w Warszawie na ulicy Traugutta i w Olsztynie.

Nie sposób na takiej wystawie pokazać ogromu twórczości i produktów wychodzących spod rąk pracowników
Zakładów na przestrzeni blisko 90-u lat. Nasze działania skoncentrowały się  więc głównie na malarni i dziale
tkackim. Pokazujemy najwięcej eksponatów i prezentujemy sylwetki pracownic związanych z tymi działami.
Trudno było nie zafascynować się tkaninami historycznymi, których wartość potwierdzają certyfikaty.
Proces powstawania żakardów był tak skomplikowany, że wzbudziłby uznanie niejednego informatyka.
Precyzja i bogactwo wzorów przewyższają wiele tkanin wytwarzanych współcześnie na maszynach sterowanych
komputerowo.

W trakcie poznawania malarek z Zakładów  zauważyłyśmy nie tylko ich umiejętności, ale także wrażliwą,
artystyczną duszę, która przejawiała się we wszystkich aspektach ich życia.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten społeczny projekt, szczególnie osobom, które podzieliły się
rodzinnymi zbiorami i pamiątkami. Cenny był czas Państwa poświęcony na rozmowy z nami i przybliżenie
szczegółów z życia z fabryki.  Wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Gimnazjum Społecznego MTE
za udostępnienie siedziby szkoły oraz firmie Kader za wypożyczenie stylowych mebli.
Państwa dobra wola umożliwiła realizację całego przedsięwzięcia i dała nadzieję na dalszą współpracę.

 

 

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska.

 

Kuźnia Milanowska rozpoczęła swoją działalność ponad 10 lat temu. Stowarzyszenie promuje postawy
i wartości zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Propaguje znaczenie i wartość rodziny, wspiera rodziców
w ich roli wychowawczej, ukazuje celowość wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i otwarcia
na świat. Wielu z Państwa Kuźnia kojarzy się z listopadowymi Balami Niepodległości, przywracającymi formułę
radosnej celebracji tego narodowego święta. Stowarzyszenie jest również organizatorem wykładów, koncertów
i warsztatów. Działa na rzecz Milanówka w zakresie kultywowania lokalnych tradycji.
Wystawa poświęcona milanowskiemu jedwabiowi doskonale realizuje to zadanie
i stanowi niebagatelny wkład w promocję naszego miasta.